دیوارهای پوششی بدون سازه

دیوارهای پوششی بدون سازه

دیوارهای پوششی بدون سازه


w611.ir  دیوار پوششی بدون سازه


در اين ساختار، صفحات گچي توسط چسب پرلفيکس (یا بتونه درزگیر) مستقيما بر روي سطوح بنايي متصل مي شوند. براي نازک کاري سريع و ارزان سطوح بنايي، پوش شکاري نوع W611.ir گزينه مناسبي است.


W631.ir  ديوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی


در اين ساختار، صفحات مرکب نوع PS توسط چسب گچی پنل (پرلفيکس یا بتونه درزگیر) مستقيما بر روي سطوح بنايي متصل مي شوند. با استفاده از ساختار W631.ir ، ضمن نازک کاري، خواص حرارتي دیوار بنایی موجود نيز به نحو چشم گيري ارتقاء مييابد.


W624.ir ديوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی


در اين ساختار، صفحات مرکب نوع MW توسط چسب گچی پنل (پرلفيکس یا بتونه درزگیر) مستقيما بر روي سطوح بنايي متصل مي شوند. با استفاده از ساختار W624.ir ، نازک کاري و عايق کاري حرارتي و صوتي ديوار بنايي به طور همزمان صورت مي گیرد.


روش اجرای ديوارهاي پوششي بدون سازه


بررسي و آماده سازي ديوار زمينه


قبل از نصب صفحات، بايد ديوار زمينه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز آماده سازي شود:


ƒ ديوار زمينه بايد حتي الامکان شاقول و داراي سطحي مستوي و صاف باشد.


ƒ ديوار زمينه بايد خشک و فاقد رطوبت باشد و در معرض رطوبت نيز قرار نگیرد.


ƒ سطح ديوار زمينه بايد فاقد قطعات سست و ناپايدار و داراي استحكام و انسجام کافي جهت تحمل بار لايه پوششي باشد.


ƒ سطح ديوار زمينه بايد عاري از چربي، م كيرو ارگانيسم هايي نظیر قارچ و كپك، گرد و غبار و هر گونه آلودگی ديگري باشد.


ƒ به طور کلي، ديوار زمينه بايد داراي سطحي زبر و از نظر ميزان جذب رطوبت متعادل باشد. در مواردي كه جذب رطوبت ديوار زمينه بالا است (نظير سطوح بنايي متخلخل)، بايد سطح مورد نظر با پرايمر گرونديرميتل رقيق شده با آب به نسبت 1 به 3 پوشانده شده تا از جذب رطوبت خمير پرلفيکس و سوختن آن جلوگيري شود. در مواردي كه جذب رطوبت ديوار زمينه كم است (نظير سطوح بتني صيقلي)، بايد سطح مورد نظر با پرايمر بتوکنتاکت پوشانده شده تا اتصال مناسب ميان چسب گچی پنل (پرلفيکس) و آن تامين شود.


نکات فنی


ƒ آب مورد استفاده براي تهيه چسب پرلفيکس بايد کاملا تميز و عاري از هر گونه مواد اضافي و آلوده باشد. بنابراين توصيه مي‌شود از آب آشاميدني براي اين منظور استفاده شود.


ƒ زمان مصرف پودر چسب پرلفيکس (در بسته بندي استاندارد و در شرايط انبارش متعارف)، 6 ماه پس از تاريخ توليد مي باشد. بديهي است که پس از باز شدن پاکت، پودر چسب گچی پنل (پرلفيکس) را بايد ظرف مدت کوتاهي مصرف نمود.


ƒ زمان گيرش اوليه خمير چسب گچی پنل (پرلفيکس) به طور متوسط 30 دقيقه مي باشد. زمان مذکور در شرايط آزمايشگاهي به دست آمده و بديهي است با توجه به شرايط محيطي متغير خواهد بود؛ بدين معني که هر چه درجه حرارت محيط بالاتر و درصد رطوبت نسبي هوا پا يين تر باشد (شرايط آب و هوايي گرم و خشک) ، زمان مذکور کاهش خواهد يافت.


ƒ چسب گچی پنل (پرلفيکس) در دماي 5 تا 40 درجه سانتيگراد قابل اجرا مي باشد. استفاده از اين محصول در دماهاي پايين‌تر (به دليل احتمال يخ زدگي ملات) و در دماهاي بالاتر (به دليل احتمال خشک شدن ملات، قبل از انجام واکنش های شیمیایی) مجاز نيست.


ƒ چسب گچی پنل (پرلفيکس) نبايد با ساير موادي که باعث ايجاد تغييرات در خواص شيميايي و يا مشخصات فيزيکي اين محصول مي‌گردد، ترکيب نمود.


ƒ هنگامي که چسب گچی پنل (پرلفيکس) گیرش اولیه خود را انجام داده (سفت شده) ، نمي توان با اضافه نمودن آب و هم زدن مجدد، آن را براي استفاده مجدد آماده نمود (چنين ملاتي غي رقابل استفاده مي باشد).


ƒ ميزان مصرف چسب گچی پنل (پرلفيکس) ، بستگي به مورد استفاده و شرايط ديوار زمينه دارد. براي پوشش‌کاري يک مترمربع ديوار، به طور تقريبي 5 کيلوگرم پودر چسب پرلفيکس لازم خواهد بود. بنابراين به طور متوسط، هر يكسه 20 کیلوگرمي اين محصول براي پوشش کاري 4 الی 5 مترمربع ديوار لازم می باشد.


ƒ هنگام کار با چسب گچی پنل (پرلفيکس)، ملا تهاي اضافه باقي مانده روي ابزار (نظير ماله) را نبايد به ملات درون ظرف برگرداند؛ زيرا باعث کوتاه شدن زمان گيرش چسب پرلفيکس درون ظرف خواهد شد.


ƒ ظروف آماده سازي ملات و ابزار کار مي بايست بلافاصله پس از اتمام کار با آب تميز شسته شوند؛ در غير اين صورت ملات خشک شده و تميزکاري دشوار خواهد شد.


ƒ چسب گچی پنل (پرلفيکس) را نمي توان به عنوان بتونه درزگير و یا گچ پوششی در ساختارهاي خشک استفاده نمود.


تهيه چسب گچی پنل (پرلفيکس)


برای تهیه چسب گچی پنل (پرلفیکس)، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر، به طور تقریبی 5 الی 5.5 لیتر آب مورد نیاز می باشد.


ƒ آب را داخل ظرف مناسبي ريخته و پودر چسب پرلفيکس به آرامي به آن اضافه مي شود.


ƒ به مدت 2 تا 3 دقيقه صبر کرده تا پودر چسب پرلفيکس تمامي آب روي سطح را جذب نموده و به حالت خميري در آيد.


ƒ با استفاده از همزن الکتريکي (با دور پا يين)، چسب پرلفيکس را به مدت 2 تا 3 دقيقه مخلوط کرده تا خميري يکدست حاصل شود.


نصب صفحات


بسته به شرايط ديوار زمينه، روش هاي مختلفي جهت اجراي لايه پوششي وجود دارد:


لايه نازک بتونه درزگیر


در صورتي که ديوار زمينه تراز و صاف باشد (مانند ديوارهاي بتني صاف)، با استفاده از ماله شانه اي، بتونه درزگير به صورت نواري بر پشت پنل (یا بر روي ديوار زمينه) اجرا و صفحات بدين وسيله بر روي سطح زير کار نصب مي شوند.


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت 12.5 ميليمتر، سه رديف لايه بتونه درزگیر به ازاي هر پنل لازم خواهد بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه هاي پنل، يک رديف لايه بتونه درزگیر در وسط پنل نيز اجرا مي شود.


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت 9.5 ميليمتر، چهار رديف لايه بتونه درزگیر به ازاي هر پنل لازم خواهد بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه هاي پنل، دو رديف لايه بتونه درزگیر در وسط پنل نيز اجرا مي شود..


چانه هاي چسب گچی پنل پرلفيکس


در صورتي که ديوار زمينه داراي ناترازي و يا ناصافي تا 20 ميليمتر باشد (مانند ديوارهاي آجري و سفالي) ، صفحات توسط چانه هاي چسب پرلفيکس بر روي سطح زير کار نصب مي شوند. خمير پرلفكيس به صورت چانه هاي مدور به قطر تقريبي 20 سانتیمتر يا به صورت چانه هاي مستطيلي به ابعاد تقريبي 5*25 سانتیمتر و ضخامت مناسب، در فواصل تقريبي 35 سانتیمتر (مرکز تا مرکز) بر روي ديوار زمينه (یا بر پشت پنل)قرار مي گيرند. توجه شود که فاصله چانه ها در لبه صفحات به 25 سانتیمتر کاهش مي يابد.


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت 12.5ميليمتر، سه رديف چانه پرلفيکس به ازاي هر پنل لازم خواهد بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه هاي پنل، يک رديف چانه پرلفيکس در وسط پنل نيز اجرا مي شود.


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت 9.5ميليمتر، چهار رديف چانه پرلفيکس به ازاي هر پنل لازم خواهد بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه هاي پنل، دو رديف چانه پرلفيکس در وسط پنل نيز اجرا مي شود.


زيرسازي از نوار پنل


در صورتي که ديوار زمينه داراي ناترازي و يا ناصافي بيش از 20 ميليمتر باشد (مانند ديوارهاي سنگي) ، ابتدا با استفاده از برش هاي نواري از پنل گچي، زيرسازي انجام م يشود. براي اين منظور، ابتدا برش هاي نواري به عرض 10 سانتیمتر از پنل گچي تهيه مي شود. سپس با استفاده از چان ههاي چسب پرلفيکس (در فواصل تقريبي 35 سانتیمتر)، نوارهاي مذکور بر روي ديوار زمينه اجرا مي شوند. در انتها، صفحات به وسيله لايه نازک بتونه درزگیر بر روي اين زيرسازي نصب مي شوند (توجه شود که لبه های طولی صفحات بر روی مرکز نوارها قرار می گيرند).


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت 12.5 ميلي متر، علاوه بر حاشيه هاي صفحه، يک رديف نوار پنل در وسط صفحه نيز اجرا مي شود.


ƒ در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده يا پوشش شده با لايه عايق) به ضخامت9.5  ميلي متر، علاوه بر حاشيه هاي صفحه، دو رديف نوار پنل در وسط صفحه نيز اجرا مي شود.


نکات فنی


ƒ پيش از نصب صفحات، خطوط راهنماي محل استقرار لايه هاي پوششي بايد در کف و سقف ترسيم شوند. همچنين محل اجراي چانه هاي پرلفيکس يا خطوط راهنما جهت اجراي لايه بتونه درزگیر نيز بايد ترسيم شوند.


ƒ براي ايجاد استحکام در لبه هاي پيراموني ديوار، بازشوها (نظير در و پنجره) و منفذهاي تاسيساتي (نظير کليد و پريز و خروجي هاي آب و فاضلاب) بايد يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس (يا بتونه درزگیر در روش لايه نازک) اجرا شود. عدم رعايت جزئيات اخير، علاوه بر تضعيف لبه هاي آزاد پنل، موجب حرکت جريان هوا در فضاي بين صفحه و ديوار و در نتيجه کاهش عملکرد صوتي و حرارتي ساختارمي شود. همچنين در مناطق مرطوب، عبور و نفوذ هوا در فضاي پشت لايه پوششي موجب تجمع رطوبت و در نتيجه ايجاد نقصان در عملکرد ساختار مي شود.


ƒ در صورت استفاده از صفحات مرکب MW ، ابتدا بايد در حاشيه و وسط پنل يک لايه نازک پرلفيکس (يا بتونه درزگیر) بر روي لايه پشم معدني اجرا شود. براي اين منظور، خمير پرلفيکس (يا بتونه درزگیر) بايد با فشار اجرا شده تا در الياف پشم معدني نفود کند. اين عمليات براي ايجاد استحکام در لايه پشم معدني صورت مي گيرد.


ƒ براي نصب صفحات مي توان با استفاده از جک، پنل ها را بر روي ديوار زمينه مستقر نمود و سپس با قرار دادن قطعات دورريز پنل (به عنوان لقمه) بين صفحات و کف، جک را آزاد نمود.


ƒ پس از استقرار صفحات، با استفاده از شمشه و چکش لاستيکي، پنل ها بر روي ديوار زمينه فشرده و در جاي خود محکم و تنظيم مي شوند. صفحات بايد در كنار كيديگر به صورت شاقول، هم باد و مطابق خطوط راهنما در يك راستا قرار گيرند. صفحات با استفاده از جک و قطعات دورريز پنل، در جاي خود تثبيت شده تا چسب پرلفيکس (يا بتونه درزگیر) گیرش نماید.


ƒ پس از فشردن صفحات بر روي ديوار زمينه، ضخامت چانه هاي پرلفكيس بايد حداقل 5 ميليمتر باشد.


ƒ فاصله زماني تهيه خمير پرلفيکس تا نصب صفحات نبايد زياد باشد. براي اين منظور، زمان گيرش اوليه چسب پرفيکس بايد در نظر گرفته شود. به طور معمول، نصب صفحات حداکثر تا 20  دقيقه پس از تهيه خمير پرلفيکس بايد کامل شود. همچنين توصيه مي شود که خمير پرلفيکس به صورت مرحله اي و هرمرتبه به اندازه پوشش کاري يک پنل تهيه شود.


ƒ در صورت استفاده از صفحات مرکب PS ، توصيه مي شود که پس از نصب صفحات، هر صفحه با حداقل دو عامل اتصال مناسب به ديوار زمينه متصل شده تا در زمان وقوع حريق، لايه پوششي ايستايي خود را حفظ نماید. عوامل اتصال مذکور بايد از خمير بين پنل و ديوار زمينه عبور کرده و حداقل 40 ميليمتر در ديوار زمينه نفوذ کنند.


اجراي بازشوها


ƒ يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لب ههاي پيراموني بازشوها (نظير در و پنجره) بايد اجرا شود.


ƒ براي پوشش کاري سطح محيطي درون بازشو (که در ضخامت جداره قرار دارد) ، توصيه مي شود که خمير پرلفيکس بر تمام سطح اجرا شود.


ƒ چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به ديوار زمينه متصل می شوند.


نصب تاسيسات الکتريکي و مکانيکي


ƒ يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لب ههاي پيراموني منفذهاي تاسيساتي (نظير کليد و پريز و خروجي‌هاي آب و فاضلاب) بايد اجرا شود.


ƒ شريان هاي الكتریكي و مكانیكي بايد قبل از نصب صفحات، بر روي ديوار زمينه نصب و داراي استحكام كافي باشند. در صورت وجود فاصله آزاد کافي ميان لايه پوششي و ديوار زمينه، شريان هاي تاسيساتي از اين فضا عبور مي کنند. زماني که فاصله بيشتري جهت عبور تاسيسات مورد نياز باشد، بايد شيار زني بر روي ديوار زمينه انجام پذيرد.


ƒ در ساختارهاي W631.ir و W624.ir ، از قوطي هاي برق ويژه ساختار خشک ( متصل شونده به پنل) استفاده مي شود. در ساختار W611.ir ، نصب قوطي هاي برق بر روي ديوار زمينه ارجح است.


اجراي درز انقطاع


در لايه هاي پوششي پيوسته با طول زياد، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور معمول، براي فواصل حداکثر هر 15 متر در پوشش هاي مستقيم و پيوسته، يک درز انقطاع در نظر گرفته مي شود. همچنين، احتمال جابجايي و ايجاد ترک در محل اتصال ديوارهاي بنايي با عناصر غير هم جنس (نظير ستون هاي بتني) وجود دارد؛ لذا ایجاد درز انقطاع از طریق به کارگیری ترن فیکس در چنين نقاطي نيز توصيه مي شود .


درزگيري و آماده سازي


ضوابط بارگذاري


بارهاي سبک (نظير ساعت و قاب عکس) را مي توان مستقيما و در هر نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود. بارهاي سنگين (نظير قفسه آشپزخانه و جعبه آتش نشاني و تابلوی برق روکار) بايد توسط عوامل اتصال مناسب به ديوار زمينه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور بايد از خمير بين پنل و ديوار زمينه عبور کرده و به ميزان کافی در ديوار زمينه نفوذ کنند. اجرای بارهای گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی‌باشد.


ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق


ساختارهاي ديوار پوششي بدون سازه فاقد کد حريق مي باشند.


تذکر در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های پوششی باید به تفکیک دیوار زمینه نیز توجه شود.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0