دستگاه نصب تیپ دوکاره کناف، کی پلاس هر ست 170,780 تومان

دستگاه نصب تیپ دوکاره

جزئیات دستگاه نصب تیپ دوکاره
همزن کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

همزن (میله و پروانه مخلوط کن)

جزئیات همزن (میله و پروانه مخلوط کن)
ظرف استیلی تهیه بتونه کناف، کی پلاس هر قطعه 0 تومان

ظرف استیلی تهیه بتونه (300mm)

جزئیات ظرف استیلی تهیه بتونه (300mm)
ظرف پلاستیکی تهیه بتونه کناف، کی پلاس هر قطعه 13,290 تومان

ظرف پلاستیکی تهیه بتونه (300mm)

جزئیات ظرف پلاستیکی تهیه بتونه (300mm)
کاردک زاویه خارجی کناف، کی پلاس هر ست 55,540 تومان

کاردک زاویه خارجی

جزئیات کاردک زاویه خارجی
کاردک زاویه داخلی کناف، کی پلاس هر ست 50,480 تومان

کاردک زاویه داخلی

جزئیات کاردک زاویه داخلی
کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار

جزئیات کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار
لیسه کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

لیسه 20 سانتیمتری

جزئیات لیسه 20 سانتیمتری
لیسه کناف، کی پلاس هر ست 61,610 تومان

لیسه 30 سانتیمتری

جزئیات لیسه 30 سانتیمتری
لیسه کناف، کی پلاس هر ست 82,350 تومان

لیسه نازک کاری 50 سانتیمتری

جزئیات لیسه نازک کاری 50 سانتیمتری
ماله نازک کاری کناف، کی پلاس هر ست 860,200 تومان

ماله نازک کاری (480x130)

جزئیات ماله نازک کاری (480x130)
ماله نازک کاری کناف، کی پلاس هر ست 88,550 تومان

ماله نازک کاری (280x130)

جزئیات ماله نازک کاری (280x130)
ماله نازک کاری کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای

جزئیات ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای
تیغه شانه ای ماله کناف، کی پلاس هر قطعه 6,330 تومان

تیغه شانه ایی ماله با لبه V

جزئیات تیغه شانه ایی ماله با لبه V
ماله نازک کاری قوسی مقعر کناف، کی پلاس هر ست 29,100 تومان

ماله نازک کاری قوسی مقعر

جزئیات ماله نازک کاری قوسی مقعر
کمچه کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

کمچه 100mm

جزئیات کمچه 100mm
ماله مخصوص پرداخت اندود سیمانی کناف، کی پلاس هر ست 67,180 تومان

ماله مخصوص پرداخت اندود سیمانی

جزئیات ماله مخصوص پرداخت اندود سیمانی
کاردک با دسته آلومینیومی بلند کناف، کی پلاس هر ست 95,010 تومان

کاردک 18سانتیمتری با دسته آلومینیومی بلند

جزئیات کاردک 18سانتیمتری با دسته آلومینیومی بلند