گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی کناف، کی پلاس هر ست 163,690 تومان

گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی

جزئیات گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی
قطعه پیچ بند سردریل کناف، کی پلاس هر ست 179,150 تومان

قطعه پیچ بند سردریل

جزئیات قطعه پیچ بند سردریل
متر نواری فلزی کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

متر نواری فلزی 5 متری

جزئیات متر نواری فلزی 5 متری
تراز با آهن ربا کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

تراز 50 سانتیمتری با آهن ربا

جزئیات تراز 50 سانتیمتری با آهن ربا
ریسمان رنگی کناف، کی پلاس هر ست 0 تومان

ریسمان رنگی (چاک لاین)

جزئیات ریسمان رنگی (چاک لاین)
انبر پانچ داخلی کناف، کی پلاس هر ست 170,510 تومان

انبر پانچ داخلی

جزئیات انبر پانچ داخلی