گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی هر ست 163,690 تومان

گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی

جزئیات گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی
قطعه پیچ بند سردریل هر ست 149,290 تومان

قطعه پیچ بند سردریل

جزئیات قطعه پیچ بند سردریل
متر نواری فلزی هر ست 50,350 تومان

متر نواری فلزی 5 متری

جزئیات متر نواری فلزی 5 متری
تراز با آهن ربا هر ست 141,170 تومان

تراز 50 سانتیمتری با آهن ربا

جزئیات تراز 50 سانتیمتری با آهن ربا
ریسمان رنگی هر ست 54,400 تومان

ریسمان رنگی (چاک لاین)

جزئیات ریسمان رنگی (چاک لاین)
انبر پانچ داخلی هر ست 138,620 تومان

انبر پانچ داخلی

جزئیات انبر پانچ داخلی