بولت سقفی برای آویز سیمی کناف، کی پلاس هر عدد 850 تومان

بولت سقفی برای آویز سیمی

جزئیات بولت سقفی برای آویز سیمی
میخ مهاری فولادی سقفی کناف، کی پلاس هر عدد 1,570 تومان

میخ مهاری فولادی سقفی

جزئیات میخ مهاری فولادی سقفی
میخ با رولپلاگ برای نصب رانر کناف، کی پلاس هر عدد 730 تومان

میخ با رولپلاگ برای نصب رانر

جزئیات میخ با رولپلاگ برای نصب رانر
اتصال KM10 کناف، کی پلاس هر عدد 47,560 تومان

اتصال KM10

جزئیات اتصال KM10
آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی کناف، کی پلاس هر عدد 10,750 تومان

آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی

جزئیات آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی
ترموفیکس کناف، کی پلاس هر عدد 1,390 تومان

ترموفیکس (CF8-115)

جزئیات ترموفیکس (CF8-115)
ترموفیکس کناف، کی پلاس هر عدد 1,640 تومان

ترموفیکس (CF8-135)

جزئیات ترموفیکس (CF8-135)
قلاب X کناف، کی پلاس هر عدد 0 تومان

قلاب X

جزئیات قلاب X