بولت سقفی برای آویز سیمی هر عدد 850 تومان

بولت سقفی برای آویز سیمی

جزئیات بولت سقفی برای آویز سیمی
میخ مهاری فولادی سقفی هر عدد 1,570 تومان

میخ مهاری فولادی سقفی

جزئیات میخ مهاری فولادی سقفی
میخ با رولپلاگ برای نصب رانر هر عدد 730 تومان

میخ با رولپلاگ برای نصب رانر

جزئیات میخ با رولپلاگ برای نصب رانر
اتصال KM10 هر عدد 47,560 تومان

اتصال KM10

جزئیات اتصال KM10
آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی هر عدد 10,750 تومان

آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی

جزئیات آچار مخصوص رولپلاگ حلزونی پلاستیکی
ترموفیکس هر عدد 1,390 تومان

ترموفیکس (CF8-115)

جزئیات ترموفیکس (CF8-115)
ترموفیکس هر عدد 1,640 تومان

ترموفیکس (CF8-135)

جزئیات ترموفیکس (CF8-135)
قلاب X هر عدد 0 تومان

قلاب X

جزئیات قلاب X