محصولات | انواع نوار

نوارفایبرگلاس مش 90 متری کناف، کی پلاس هر متر 570 تومان

نوارفایبرگلاس مش 90 متری

جزئیات نوارفایبرگلاس مش 90 متری
نوار تیپ کاغذی کناف، کی پلاس هر متر 410 تومان

نوار تیپ کاغذی 50x50

جزئیات نوار تیپ کاغذی 50x50
کرنربید کاغذی با نوار فلزی کناف، کی پلاس هر متر 0 تومان

کرنربید کاغذی با نوار فلزی

جزئیات کرنربید کاغذی با نوار فلزی
نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس) کناف، کی پلاس هر متر 0 تومان

نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس)

جزئیات نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس)
نوار طولی عایق آبی کناف، کی پلاس هر متر 0 تومان

نوار طولی عایق آبی

جزئیات نوار طولی عایق آبی
نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار کناف، کی پلاس هر متر 1,250 تومان

نوار عایق پلی اتیلن 4x15

جزئیات نوار عایق پلی اتیلن 4x15