محصولات | انواع نوار

نوارفایبرگلاس مش 90 متری هر متر 570 تومان

نوارفایبرگلاس مش 90 متری

جزئیات نوارفایبرگلاس مش 90 متری
نوار تیپ کاغذی هر متر 340 تومان

نوار تیپ کاغذی 50x50

جزئیات نوار تیپ کاغذی 50x50
کرنربید کاغذی با نوار فلزی هر متر 0 تومان

کرنربید کاغذی با نوار فلزی

جزئیات کرنربید کاغذی با نوار فلزی
نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس) هر متر 0 تومان

نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس)

جزئیات نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس)
نوار طولی عایق آبی هر متر 0 تومان

نوار طولی عایق آبی

جزئیات نوار طولی عایق آبی
نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار هر متر 1,250 تومان

نوار عایق پلی اتیلن 4x15

جزئیات نوار عایق پلی اتیلن 4x15