محصولات | انواع پودر

بتونه درزگیری کناف، کی پلاس هر کیسه 89,700 تومان

بتونه درزگیری

جزئیات بتونه درزگیری
پرلفیکس کناف، کی پلاس هر کیسه 26,600 تومان

بوردفیکس

جزئیات بوردفیکس
ماستیک کناف، کی پلاس هر کیسه 105,300 تومان

ماستیک

جزئیات ماستیک
عایق آبی کناف، کی پلاس هر کیسه 1,745,000 تومان

عایق آبی

جزئیات عایق آبی
ساتن کناف، کی پلاس هر کیسه 0 تومان

ساتن

جزئیات ساتن
چسب کاشی کناف، کی پلاس هر کیسه 172,600 تومان

چسب کاشی TA Flex

جزئیات چسب کاشی TA Flex
چسب کاشی کناف، کی پلاس هر کیسه 120,700 تومان

چسب کاشی TA Plus

جزئیات چسب کاشی TA Plus