مشخصات گیره پشت تایل

تعداد :

40

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.