مشخصات براکت CD60 - (12سانتیمتری)

تعداد :

500

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.