مشخصات پروفیل 3600

واحد بسته بندی (بندیل) :

72

توضیحات:

سازه های T24 , و (ULTRA LINE (VT-S-15F و سازه  T15 به صورت وارداتی موجود و قابل سفارش می باشد.