مشخصات کمچه 100mm

واحد :

1

توضیحات

وسیله ای کارآمد برای برداشتن ملات های مختلف از ظرف ونصب در محل مربوط

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد