مشخصات ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای

واحد :

1

توضیحات

جهت پرداخت سطوح با قابلیت نصب شانه های مختلف برای کاشیکاری، اجرای ملات سیمانی 

(ماله صفحات مسلح سیمانی مدل دندانه دار) با قابلیت تعیین ضخامت ملات

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد