مشخصات کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار

واحد :

1

توضیحات

جهت بتونه کاری و درزگیری سطوح پنل

(وجود پیچ گوشتی انتهایی جهت تنظیم پیچ ها هنگام بتونه کاری بسیار مفید می باشد)

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد