مشخصات ظرف پلاستیکی تهیه بتونه (300mm)

واحد :

1

توضیحات

جهت تهیه بتونه با قابلیت تمیز شدن آسان پس از انجام کار