مشخصات همزن (میله و پروانه مخلوط کن)

واحد :

1

توضیحات

قطعه اتصال به دریل جهت تهیه خمیرهای گچی یکدست (پرلفیکس، ماستیک)

در حال حاضر موجود نمی باشد.