مشخصات اره برش پنل

واحد :

1

توضیحات

از این وسیله برای برش پنل استفاده می شود

15 اینچ (381 میلیمتر)