مشخصات قطعه یدکی دستگاه برش پنل (ساپورت)

واحد :

1

توضیحات

ساپورت جانبی

بسته بندی 2 تایی