مشخصات قطعه یدکی دستگاه برش پنل (تیغه)

واحد :

1

توضیحات

تیغه

بسته بندی 10 تایی