مشخصات قطعه یدکی دستگاه برش پنل

واحد :

1

توضیحات

یدکی نگهدارنده تیغه