مشخصات دستگاه برش دستی پنل (آلمانی)

واحد :

1

توضیحات

جهت برش پنل به صورت نواری و سری کاری با سرعت اجرای بالا

(برای برش هایی با حداکثر عرض 60 سانتی متر)