مشخصات کاتر

واحد :

1

توضیحات

ابزار برش پنل (با بدنه فلزی مقاوم و تیغه کوتاه غیر قابل انعطاف)

در حال حاضر موجود نمی باشد.