مشخصات دستگیره حمل پنل داخلی

واحد :

1

توضیحات

ابزاری کاملا ساده برای حمل راحت تر پنل ها توسط نفر