مشخصات نوار عایق پلی اتیلن 4x15

حداقل سفارش بر اساس متر :

12.5

توضیحات

امکان تولید نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار با عرض 30، 50، 70 و 100 میلیمتر با متراژ 10000 متر وجود دارد.