مشخصات نوار کاغذی با چسب یکطرفه (ترن فیکس)

حداقل سفارش بر اساس متر :

50

توضیحات

درحال حاضر موجود نمی باشد.