مشخصات کرنربید کاغذی با نوار فلزی

حداقل سفارش بر اساس متر :

30

توضیحات

درحال حاضر موجود نمی باشد.