مشخصات نوار تیپ کاغذی 50x50

حداقل سفارش بر اساس متر :

50

توضیحات