مشخصات چسب کاشی TA Flex

بسته بندی :

25کیلویی

توضیحات