معرفی ساختار دیوار پوششی

معرفی ساختار دیوار پوششی

معرفی


بطور کلی اجزای تشکیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از صفحات روکش دار گچی یا مسلح سیمانی، پروفیل های گالوانیزه سرد نورد شده یا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری.


با استفاده از اجزای یاد شده می توان ساختارهای مختلفی نظیر دیوار جداکننده، دیوار پوششی، سقف کاذب و سیستم های محافظت در برابر حریق تیر و ستون و شریان های تاسیساتی را اجرا نمود.


مرور ساختار


دیوار پوششی


بطور کلی دیوارهای پوششی به دو دسته تقسیم می شوند:


با سازه و بدون سازه.


ƒ ديوارهاي پوششي بدون سازه


ساختارهاي سريع و كارآمدي جهت بازسازي ديوارهاي بنايي قديمي، پوشش ديوارهاي بنايي جديد )نازک کاري( و بهسازي حرارتي و صوتي ساختمان ها مي باشند. در اين ساختار از يک لايه پنل گچي يا پنل مرکب )پنل گچي پوشش شده با لايه عايق( استفاده م يشود. صفحات مذکور، بدون زيرسازي فلزي و به وسيله چسب خميري مخصوصي به نام پرلفيکس )يا به وسيله بتونه درزگير( مستقيما به ديوار زمينه متصل‌مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه حاصل مي شود. سطح بدست آمده قابليت اجراي رنگ، کاغذ ديواري و پوشش هاي ديگر را خواهد داشت.


ƒ ديوارهاي پوششي با سازه


این نوع دیوارهای پوششی می توانند متصل به دیوار زمینه یا مستقل از آن باشند.


الف: دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشکلات اجرايي ديوار زمينه، نظير ناشاقولي و ناصافي ديوار و يا شرايط نامناسب جهت اتصال پرلفيکس (رطوبت، ميزان جذب، آلودگي و ...)مي‌باشد. به طور مثال با اين روش مي توان كي پوشش براي ديوارهاي برشي بتني (كه پوشش با ساير اندودها بر روي آن داراي محدوديت است) ايجاد نمود. وجود فاصله آزاد ميان صفحات و ديوار زمينه، فضاي تاسيساتي مناسبي جهت نصب لايه عايق و عبور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، آن هم بدون نياز به شيارزني ، ايجاد مي‌نمايد. با استفاده از اين ساختار، پوشش کاري تا ارتفاع 10 متر قابل اجرا مي باشد.


ب: دیوار پوششی مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده مي‌باشند؛ با اين تفاوت که پنل ها تنها در يک سمت ساختار نصب مي شوند. مزيت اصلي اين نوع ساختار، عدم وابستگي به شرايط ديوار زمينه است. اين نوع پوش شکاري، در موارد زير قابل استفاده مي باشد:


ƒ اجراي ساختار با کد حريق مد نظر باشد (به طور مثال در مقاوم سازي ديوارهاي بنايي در برابر حريق در ساختمان هاي در حال بهره برداري).


ƒ پوشش کاري با ارتفاع بيش از 3 متر مورد نظر باشد.


ƒ نصب بارهاي طره اي با بارگذاري و محاسبات استاتيکي مشخص، مورد نظر باشد.


ƒ فاصله تاسيساتي زيادي جهت تعبيه لايه عايق و يا عبور تاسيسات حجيم مورد نياز باشد.


ƒ ديوار زمينه ناشاقول، ناصاف، سست، داراي شرايط اتصال نامناسب، داراي آلودگي و يا شرايط نامساعد ديگري باشد.


ƒ استقلال کامل پوشش از ديوار زمينه مد نظر باشد (به طور مثال در بعضي از پروژه هاي مرمت و احياي ساختمان هاي تاريخي، جهت حفاظت از ديوار زمينه در زمان بهره برداري بنا، مي توان بدون آسيب به ديوار زمينه یک پوشش محافظ ايجاد نمود).


تشریح مزایا


ƒ عدم نیاز به اجرای زیرسازی در برخی ساختارهای دیوار پوششی


بدون شک، مهمترين مزيت ديوارهاي پوششي بدون سازه، عدم نياز به اجراي زيرسازي است. اين ويژگي موجب کاهش هزينه و افزايش سرعت اجرا مي شود. با استفاده از اين ساختار، مي توان بدون افزايش قابل توجه وزن جداره و با کمترين فضاي اشغال، ناز ککاري و عايق کاري جداره را (آن هم تنها در يک مرحله اجرايي)انجام داد.


ƒ عملکرد لرزه ای مناسب


ساختارهای ساخت و ساز خشک به خوبي مي توانند در مقابل نيروهاي زلزله در امتداد عمود بر صفحه خود مقاومت کنند. محاسبات نشان مي دهد که این ساختارها در برابر شتاب هايي به بزرگي بيش از g5 مقاومت دارند (اين در حالي است که شتاب مبناي طرح در لرزه خيزترين مناطق ايران حداکثر g0.35 مي باشد). عملکرد لرزه اي دیوار پوششی، بدون شک مهمترين مزيت اين نوع دیوار به ويژه در کشور لرزه خيزي مانند ايران محسوب مي شود. این نوع دیوارها داراي رفتار ميان قابي ايده آل بوده و کاما انعطاف پذير مي باشد. با اجراي اتصالات مناسب مي توان اين دیوارها را از قاب هاي سازه منفک نمود تا از اثرات متقابل بين ديوار و سازه به طور کامل جلوگيري شود. همچنين ديوار دچار شکست انفجاري نشده و آوار بر جاي نمي گذارد.


ƒ سرعت اجرایی بالا


سرعت اجرايي بالا یکی از ويژگي هاي اصلي ساختارهای ساخت و ساز خشک است بطوریکه با حداقل نیروی انسانی می توان در کمترین زمان ممکن سطوح وسیعی را پوشش داد. همچنين، این ساختارها داراي قابليت رنگ آميزي بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و يا گچ پوششي مي باشند که سرعت اجراي بالا و در نتيجه کاهش مدت زمان اجراي پروژه در بازگشت سريع سرمايه بسيار موثر خواهد بود.


ƒ اجرای بسیار آسان


اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مصر فکنندگان اجزای ساختار را از فروشگاه های مصالح تجهیزات ساختمانی خریداری نموده و با مطالعه دستو رالعمل های مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می کنند.


ƒ دقت بالا در اجرا


به طور کلی ساختارهای خشک، از مصادیق ساخت و ساز صنعتی بناها به شمار می روند که به دلیل روش اجرایی آسان و استاندارد، خطاهای اجرایی و هزین ههای ناشی از آن کاهش یافته و عملیات اجرایی با دور ریز بسیار کم مصالح و صرفه جویی در مصالح، نیروی انسانی و زمان همراه خواهد بود.


ƒ کاهش بار مرده ساختمان


دیوارهای ساخت و ساز خشک به طور متوسط 60 تا 90 درصد نسبت به دیوارهای بنایی سبک تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سازی موجب می شود که مخارج تامین ایستایی سازه کاهش یابد. سبک کردن اجزای غیر سازه ای، علاوه بر این که نیروهای جانبی ناشی از زلزله را کاهش می دهد، نیروی قائم ناشی از بار مرده وارده بر ساختمان را نیز کاهش داده، در نتیجه باعث کاهش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسیون، تیرها و ستو نها و بهره وری اقتصادی خواهد شد.


ƒ دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح


رعايت کميت هاي مرتبط با فيزيک ساختمان (مانند عملکرد صوتي، حرارتي و رفتار جداره در برابر حريق) و کميت هاي مکانيکي (مانند حداکثر ارتفاع مجاز، ظرفيت پذيرش بارهاي طر هاي و رفتار لرزه اي) نقش بسزايي در ايجاد شرايط آسايش و بهره برداري مناسب از فضا را دارند. کميت هاي مذکور در تمامی ساختارهای ساخت و ساز خشک مطابق با روش هاي استاندارد آزمايش شده و از طريق مدارک و اسناد فني اين شرکت قابل ارائه می باشند. به علاوه ، براي دستيابي به کمي تهاي خاص، ساختارهاي ويژه قابل طراحي مي‌باشند. اين ويژگي اجازه مي دهد که طراحان و سازندگان، معيارهاي فني مورد نظر خود را در طراحي و اجراي ساختمان پياده سازي نموده و کميت هايي نظير ميزان عبور حرارت و صوت و مقاومت در برابر حريق را تحت کنترل در آورند )امکاني که غالبا براي ساختارهاي بنايي وجود ندارد).


ƒ قابلیت ترمیم و تعویض


با استفاده از ابزار ساده مي توان ساختارهای ساخت و ساز خشک را به راحتي ترميم يا قطعات آن را تعويض نمود.


ƒ دسترسی و تعمیر آسان


قرارگيري تأسيسات در فضاي پشت سق فهای کاذب و نیز فضای خالي ديوارها و دفن نشدن آن در داخل این ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تأسيسات، تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري از ساختمان را آسان مي نمايد.


ƒ حمل و نقل آسان و ارزان


مصالح ساختارهای خشک، بسیار سبک و دارای حجم کم بوده که این امر موجب کاهش هزینه های حمل تا پروژه و تسهیل در جابجایی مصالح در محل کارگاه می شود.


 


ƒ اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی


این ویژگی در راستای تحقق توسعه پایدار در حوزه ساختمان سازی بوده و در جلوگیری از هدر رفت منابع فناپذیر معدنی بسیار مؤثر می باشد.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0