ساختارهای دیوار جدا کننده

ساختارهای دیوار جدا کننده

ساختارهای دیوار جدا کننده


w111.ir دیوار جداکننده ساده


در واقع دیوار جداکننده W111.ir ، ساختار پایه دیوارهای جداکننده می باشد. ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و یک لایه پنل در هر طرف می باشد. استفاده از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشند. دیوار W111.ir برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی، اداری و یا در هر کاربری که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.


. W112.ir دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالا


W112.ir یک دیوار جداکننده با قابلیت های فنی فراوان است. ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می باشد. این نوع دیوار علی رغم وزن و سطح اشغال بسیار کم، دارای مشخصات عملکردی بسیار خوبی بوده که بارزترین آ نها مقاومت مکانیکی بالای آن است. دیوار W112.ir در محل‌هایی که ارتفاع بلند دیوار مد نظر باشد و یا در محل هایی که در معرض ضربه و یا تحت بارگذاری سنگ، کاشی، کابینت و سایر بارهای طره ای هستند، به کار می رود. دیوارهای لابی، راهرو، راه پله، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و مدارس از جمله محل هایی هستند که این ساختار در آن ها به کار می رود. علاوه بر مقاومت مکانیکی بالا، این ساختار دارای عایق صوتی بالا و عملکرد مناسب در برابر حریق نیز می باشد.


W115.ir  دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالا


دیوار جداکننده W115.ir در مواردی استفاده می شود که عایق صوتی قابل توجه مورد نظر باشد. ساختار این دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می باشد. این دو ردیف سازه به وسیله نوار فوم عایق از یکدیگر جدا شده که در جلوگیری از عبور صدا از یک سمت دیوار به سمت دیگر نقش مهمی دارد. همچنین نوع زیرسازی به کار رفته در این دیوار، امکان استفاده از عایق های صوتی را در دو لایه امکان پذیر می سازد که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه انتقال صوت از یک سمت دیوار به سمت دیگر می باشد. W115.ir ساختار بسیار مناسبی برای دیوارهای جداکننده بین واح دهای مسکونی، اطا قهای هتل و بخش های مراقبت ویژه بیمارستا نها به شمار می رود.


. W116.ir  دیوار جداکننده تاسیساتی


دیوار جداکننده W116.ir در محل هایی نظیر سرویس های بهداشتی که حجم و تراکم تاسیسات زیاد است، مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می باشد. این دو ردیف سازه با فاصله از یکدیگر اجرا شده و با استفاده از برش هایی از پنل، به یکدیگر متصل می شوند. اجرای دو ردیف سازه، امکان عبور تاسیسات مکانیکی را بدون تداخل با زیرسازی فلزی امکان پذیر می سازد. علاوه بر سلول های تر، این دیوار در محل قاب های بادبند دار نیز به کار می رود (در این حالت، بادبندها در فاصله بین دو ردیف سازه قرار می گیرند).

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0