مزایا و موارد استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشک

مزایا و موارد استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشک

  مزايای انواع سیستم های ساخت و ساز خشک • سبک سازی

 • سرعت و سهولت در اجرا

 • عملکرد لرزه ای مناسب

 • امکان انتخاب و دستيابی به كميت های مرتبط با فيزيک ساختمان (مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حريق)

 • افزايش سطح مفيد بنا

 • انعطاف معماری بسيار بالا

 • كاهش هزينه های سازه ای با توجه به كاهش بار مرده ساختمان

 • اطمينان از حصول كيفيت با توجه به امکان نظارت مرحله ای

 • دقت بالا در اجرا

 • دور ريز كم مصالح

 • قابليت ترميم و تعويض

 • دسترسی و تعميرات آسان تاسيسات

 • اجرای سطوح وسيع با حداقل مصالح مصرفی

 • حمل و نقل آسان و ارزان

 • کاهش اتلاف انرژی و معادن

 • تنوع متریال و ساختار بر اساس موقعیت های جغرافیایی و فرهنگی

 • همخوانی با سایر عناصر ساختمان (تاسیسات الکتریکال ومکانیکال)

 • کاهش استفاده از منابع انسانی


موارد استفاده


مزايای بي شمار سيستم های ساخت و ساز خشک باعث شده كه امروزه اين سيستم ها به صورت گسترده در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و جايگزين روش های منسوخ بنايی گردد. از اين سيستم ها می توان در پروژه هايی با انواع كاربری های ذيل استفاده نمود: • ساختمان های مسکونی

 • ساختمان های تجاری - اداری

 • ساختمان های درمانی

 • ساختمان های آموزشی

 • ساختمان های عمومی و چند منظوره

 • ساير كاربری های موجود

تاریخ درج مقاله : 1399/11/04 - تعداد بازدید : 0